CALL BACK

CALL BACK


Agreement on Processing of Personal Data CZ / EN

Britské panenské ostrovy

 • Britské Panenské ostrovy zahŕňajú cez 50 malých karibských ostrovov. BVI sú jedným z najznámejších daňových rajov, ktorý ale v súčasnej dobe už nedokáže zabezpečiť príliš vysokú mieru anonymity.

  Hlavným mesto BVI: Road Town

  Úradný jazyk BVI: angličtina

  Mena BVI: americký dolár (USD)

   

  Popis a výhody BVI spoločnosti

  • právna forma offshore spoločnosti sa nazýva IBC – International Business Company
  • možnosť vydania akcií na majiteľa v listinnej podobe, tie musia byť v úschove u registračného správcu a nesmú opustiť územie BVI
  • IBC na BVI nesmie podnikať a obchodovať s rezidentmi BVI a vlastniť na BVI nehnuteľnosti okrem vlastného sídla
  • offshore spoločnosti na BVI neplatia žiadnu daň z príjmov
  • minimálny počet konateľov je 1, konateľ môže byť nerezident, môže ním byť fyzická aj právnická osoba
  • základné imanie môže byť v akejkoľvek výške a nemusí byť úplne splatené
  • neverejný register – register riaditeľov i register akcionárov je uložený u registračného agenta a nie je teda verejne prístupný

   

  Medzinárodné zmluvy

  Medzinárodný dohovor proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

  BVI majú tieto zmluvy podpísané. Praktický význam týchto dohôd pre majiteľov offshore spoločností z Britských Panenských Ostrovov je najmä v tom, že v prípade, kedy je podozrenie na pranie špinavých peňazí či financovanie terorizmu zo strany BVI offshore firmy, tak jej registračný agent môže odovzdať osobné údaje osôb, zúčastňujúcich sa na spoločnosti a základný popis jej činnosti svojim nadriadeným orgánom, ktoré ich v rámci medzinárodnej pomoci postúpi ďalej, napr. aj do ČR a SR.

   

  Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s ČR

  Nie je uzavretá. Pri priamych platbách z ČR do BVI sa uplatňujú zrážkovej dane. BVI offshore spoločnosť nie je vhodná pre priamy predaj tovaru alebo služieb do Českej republiky

   

  Zmluva o výmene daňových informácií s Českou republikou

  Je uzavretá. Dochádza k obojstrannej výmene informácií.

   

  Mnohostranný Dohovor Rady Európy o vzájomnej pomoci v daňových záležitostiach

  Nie je uzavretý.

   

  Bežné spôsoby využitia spoločnosti z BVI

  • holdingová, materská spoločnosť, iné spoločnosti za účelom anonymity vlastníctva
  • priamy predaj tovaru či služieb v prípade, kedy nie je potrebné využívať systém zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a nehrozí riziko zrážkových daní

   

  Výhody:

  • oslobodenie od všetkých miestnych daní a kolkové poplatky
  • nie je nutné žiadne zverejňovanie firemných pracovníkov
  • žiadne požiadavky na podávanie správ
  • žiadne požiadavky na účtovníctvo
  • maximálna bezpečnosť majetku
  • maximum, dôvernosť a anonymita vlastníkov
  • stabilná jurisdikcia s veľmi dobrou povesťou
  • moderné offshore legislatívy
  • spoločnosti založené na BVI sú oslobodené od miestnych daní, sú oprávnené vykonávať všetky typy podnikania a môžu mať klientov, dodávateľov a zamestnancov z akejkoľvek krajiny

  BVI je britské korunné územia, teda politicky stabilné, demokratické a prosperujúce podstatne viac, než väčšina iných štátov Karibiku. 

   

  Dane

  BVI je pravdepodobne najuznávanejší offshore daňový raj na svete. Od roku 1984 BVI International Business Company (IBC) dosiahla vrchol popularity medzi svetovými offshore spoločnosťami.

  Právny a súdny systém BVI je založený na anglickom zvykovom práve s vnútroštátnymi právnymi predpismi, prijatého BVI Legislatívnou radou.

  Británia je zodpovedná za obranu ostrovov, zahraničné záležitosti, vnútornú bezpečnosť a výkon spravodlivosti. 

  BVI má daňový systém charakteristický skôr pre moderné daňový raj. 

  Firemné alebo osobné daň z príjmov bola zrušená, neexistuje ani daň z kapitálových výnosov. 

  Vláda robí svoj rozpočet z dane zo mzdy (10% pre malé podniky a 14% pre všetky ostatné), ako aj z dovozných ciel a pečiatok, licenčných poplatkov a poplatkov za zápis do obchodného registra. 

  Offshore finančný sektor podstatne prispieva k BVI rozpočtu

   

  Akcie na doručiteľa

  Zákon vyžaduje, aby všetky akcie na majiteľa boli “imobilizované”, čo znamená, že podielové listy musí zostať s licenciou v Depozitárovi, spoločne s písomným označením skutočnej totožnosti a adresy majiteľov týchto akcií. 

  Preto sa vlastne stráca hlavná výhoda akcií na majiteľa, a to schopnosť rýchlo a anonymne previesť vlastníctvo akcií.

   

  Ďalšie funkcie

  Okrem toho, že spoločnosti sú prakticky bez daní a zároveň právne kvalifikované ako domáci subjekt, nová BVI obchodná spoločnosť má niekoľko ďalších pozoruhodných vlastností. Nemusí uvádzať peňažnú hodnotu svojho základného kapitálu.

  Neexistuje zákonná požiadavka podať údaje riaditeľov alebo akcionárov do obchodného registra – ale spoločnosť môže rozhodnúť, aby tak urobili.

  Nie je potrebné podávať žiadne finančné správy alebo účtovné výkazy.

   

  Typy spoločností

  • Limited, LTD
  • Corporation, CORP
  • Incorporated, INC
  • Socite Anonyme, S.A.

   

  BVI bankový účet

  Sme vám tiež schopní pomôcť s otvorením bankového účtu BVI pre vaše spoločnosti.

Contact
Tetragrammaton a.s.

Žitná 562/10
120 00 Praha 2 – Nové Město

+420 777 025 554
+420 777 775 524

More questions?


Agreement on Processing of Personal Data CZ / EN

Top