CALL BACK

CALL BACK


Agreement on Processing of Personal Data CZ / EN

Hong Kong

 • Poskytujeme služby registrácie offshore spoločností v Hongkongu

  Hongkong je osobitné administratívne územie Číny s veľmi širokou autonómiou. Hongkong je jedným z najvýznamnejších obchodných, bankových a finančných centier Ázie a sveta, s veľmi liberálnou ekonomikou. Úradnými jazykmi sú angličtina a čínština. Úradná mena je hongkonský dolár (HKD). Hongkong (Siang-kang) sa nachádza na polostrove Kowloon a na viac ako 260 malých ostrovoch v Juhočínskom mori.

  Hongkonské offshore spoločnosti sú oslobodené od dane z príjmov zo všetkých predmetov činnosti. V prípade použitia nominálneho servisu nedá skutočného vlastníka (BO) zistiť.

  Register spoločností

  Hongkong je optimálna jurisdikcia pre spoločnosti, ktoré uskutočňujú sprostredkovateľskú činnosť a nemajú zdroj príjmov na území Hongkongu.

  Pre získanie podrobných informácií o daniach a poplatkoch navštívte webové stránky daňového riaditeľstva vlády Hongkongu na www.ird.gov.hk
   
   
 • Typ spoločnosti

 • Private Company Limited by Shares

 • Riaditelia

 • Minimálny počet riaditeľov – 1. Môžu nimi byť fyzické a právnické osoby – rezidenti ktoréhokoľvek štátu.

 • Akcionári

 • Minimálny počet akcionárov – 1. Môžu nimi byť fyzické a právnické osoby – rezidenti ktoréhokoľvek štátu.

 • Sekretár

 • Minimálny počet sekretárov – 1. Funkciu sekretára nemôže zastávať riaditeľ spoločnosti, ak je jej jediným riaditeľom. Sekretárom môžu byť fyzické a právnické osoby – rezidenti Hongkongu.

 • Registrácia

 • do 3 týždňov

 • Základný kapitál

 • Štandardne uvádzaná (deklarovaná) výška základného imania je 10 000, – HKD (cca 1300, – USD).

 • Nominálny servis

 • Áno

 • Požiadavky na obchodnú firmu (názov) spoločnosti

 • Dôvetok obchodnej firmy (názvu) Private Limited Company musí obsahovať: “Limited” alebo skratku “Ltd.”. Bez špeciálneho povolenia nie je prípustná registrácia názvov obsahujúcich výrazy a / alebo ich odvodeniny: Asset Management / Manager, Assurance, Bank / Banking, Broker / Brokerage, Capital, Credit, Currency, Custodian / Custody, Dealer / Dealing, Deposit, Derivative, Exchange, Fiduciary, Financie / Financial, Fund, Future, Insurance, Lending / Loan / Lender, Option, Pension, Portfolio, Reserves, Savings, Security, Stock, Trust / Trustee.

 • Obligatórne podmienky

 • Registrované sídlo a registračný agent na území Hongkongu.

 • Dôvernosť

 • Register riaditeľov a akcionárov je verejne prístupný. Údaje o skutočnom vlastníkovi (beneficiary) sú dostupné iba registračnému agentovi a sú dôvernými informáciami.

 • Právny poriadok

 • je založený na britskom Common Law

 • Valného zhromaždenia riaditeľov, akcionárov

 • Prevedenie valných zhromaždení je povinné, ale vzhľadom na použitie nominálneho servisu sú vo väčšine prípadov iba formálnym úkonom.

 • Audit, iné finančné výkazníctvo

 • Existuje povinnosť vedenia účtovníctva, predloženie ročných účtov (annual return) a finančného výkazu (financial statement).

 • Dane

 • Sadzba dane z príjmov zo zdrojov mimo územia Hongkongu je 0%. Sadzba dane z príjmov zo zdrojov na území Hongkongu je 16,5%.

 • Devizová kontrola

 • Nie

 • Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

 • USA a Čína

 • Služby kuriérov

 • DHL, UPS, Fed Ex, TNT

 • Medzinárodný telefónny kód

 • +852

 • Apostille

 • sa uznáva

 • Ďalšie informácie

 • Balík registračných dokumentov obsahuje:

  • Certificate of Incorporation
  • Business Registration Certificate
  • Memorandum & Articles of Association
  • Subscriber’s Appointment of the first Director
  • Register of Directors
  • Register of Secretaries
  • Register of Members
  • Register of Transfers
  • Share Certificate
 • Raz ročne sú spoločnosti povinné podať správu obsahujúcu údaje o spoločníkoch, riaditeľoch a iné informácie do Obchodného registra. Audit účtovných závierok spoločnosti musia vykonávať licencovaní finanční účtovníci zodpovedajúci požiadavkám miestneho právneho poriadku (v prípade zostavenia nenulového prehľadu / účtovnej závierky).

  Ak spoločnosť uskutočňuje podnikateľskú činnosť na území Hongkongu, je sadzba dane z príjmu 16,5%.

   

  Účtovníctvo, audit a daňové vyhlásenia

  Hongkonské daňové úrady zasielajú formulár s názvom “Priznanie k dani z príjmu” osemnásť mesiacov po registrácii spoločnosti. Toto je chvíľa, kedy treba prípadne požiadať o “offshorový” štatút. Preto Vás v okamihu výročia Vašej spoločnosti Parker & Hill kontaktuje a vyžiada si bankové výpisy spoločnosti a všetky podklady pre prípravu účtovníctva a auditu na účely daňových vyhlásení a podanie priznania k dani z príjmu (PTR) a priznanie zamestnávateľa (ER) u hongkonských úradov. Priznanie k dani z príjmu je nutné všeobecne podávať v lehote jedného mesiaca odo dňa, ku ktorému sa spracováva. Ak nie je daňové priznanie podané v riadnej lehote, považuje sa to za priestupok, ktorý podlieha pokute vymeranej orgánmi štátnej správy. Ak spoločnosť nerealizuje žiadnu transakciu, bude podané “nulové” priznania k dani z príjmu.

   

  Poplatok za služby

  Hongkonský cenník účtovných služieb a služieb v oblasti podávania daňových priznaní viď informácie na našom webe.

   

  „Offshorový” štatút:

  Spoločnosti vzniká daňová povinnosť, ak:

  • má prevádzku v Hongkongu a má zamestnancov
  • je spoločnosť úplne alebo čiastočne riadená na území Hongkongu
  • má zákaznícku základňu v Hongkongu
  • má dodávateľa v Hongkongu
  • v Hongkongu skladuje materiál určený na predaj

  Ak neplatí žiadna z vyššie uvedených podmienok, Parker & Hill na žiadosť zákazníka podá u hongkonských úradov žiadosť, doloženú listinnými podkladmi, o udelení “offshorového” štatútu. Akonáhle ministerstvo financií vyjadrí s týmto štatútom súhlas, tento súhlas platí tri až štyri roky. Táto služba je spoplatnená.

  Je potrebné konštatovať, že Hongkong je osobitnou administratívnou oblasťou a preto je úplne prípustné podnikať v Číne, bez toho aby príslušný orgán podliehal dani.

Contact
Tetragrammaton a.s.

Žitná 562/10
120 00 Praha 2 – Nové Město

+420 777 025 554
+420 777 775 524

More questions?


Agreement on Processing of Personal Data CZ / EN

Top